DAŇOVÉ PRIZNANIE K DANI Z NEHNUTEĽNOSTÍ 

Ak ste minulý rok kúpili alebo predali nehnuteľnosť, nezabudnite na daňové priznanie k DANI Z NEHNUTEĽNOSTÍ !!!

Daňové priznanie k dani z nehnuteľností musia do 31.01.2020 podať všetci tí vlastníci, ktorí nehnuteľnosť nadobudli v priebehu roka 2019 (v čase od 02.01.2019 do 01.01.2020).  Rozhodujúcim dátumom je zápis vlastníctva v evidencii katastra nehnuteľností.

Ak ste sa teda stali vlastníkom nehnuteľnosti do 01.01.2020, máte povinnosť daňové priznanie podať najneskôr do 31.01.2020. Neplatí to však v prípade, ak ste kúpne zmluvy k nehnuteľnosti síce podpisovali ešte v decembri 2019, ale príslušný kataster vklad povolil a zápis vykonal až po 01.01.2020. V tomto prípade daňové priznanie k dani z nehnuteľností podávate až v januári 2021.

Ak ste nehnuteľnosť v roku 2019 predali, rovnako musíte túto zmenu príslušnému správcovi dane oznámiť. V tomto prípade požiadate správcu dane o zmenu v daňovom priznaní z dôvodu predaja nehnuteľnosti. Daňová povinnosť prechádza na nového vlastníka - nie však automaticky, preto sa vy musíte z platby dane „odhlásiť“ a nový vlastník „prihlásiť“, každý sám za seba.

Zároveň je potrebné správcovi dane oznámiť každú zmenu, ktorá má vplyv na výšku daňovej povinnosti, napr. zmena druhu pozemku, zmena účelu využitia stavby, kolaudácia nehnuteľnosti, a iné...

Ak ste v priebehu roka 2019 nehnuteľnosť nenadobudli, nepredali a ani nevykonali žiadne zmeny, daňové priznanie nepodávate. Výšku daňovej povinnosti Vám správca dane oznámi (zvyčajne poštou cca v apríli príslušného roka).

Ak nehnuteľnosť nadobudli viacerí vlastníci, stačí podať jedno súhrnné daňové priznanie, na ktorom je potrebné uviesť, že sa podáva so súhlasom ostatných vlastníkov.

Tlačivá aktuálnych daňových priznaní k dani z nehnuteľnosti nájdete na stránke vašej obce, mesta, resp. na stránke Ministerstva financií.

Alebo si ho jednoducho stiahnite TU

Kam daňové priznanie k nehnuteľnosti doručiť?

Na Daňový úrad s ním nechoďte!

Daňové priznanie sa podáva príslušnému správcovi dane, čiže obci, resp. mestu a to osobne, elektronicky, alebo ho môžete poslať poštou.

 

Autor článku:

Ing. Gabriela Polačeková, ABERTAL REALITY s.r.o.

 

Vyhľadávanie nehnuteľností
-
- m2