MANAŽMENT NEHNUTEĽNOSTÍ

 

Nestíhate sa starať o prenájom vášho bytu či komerčného priestoru? Využite našu službu MANAŽMENT NEHNUTEĽNOSTÍ. Naša služba výrazne uľahčuje život majiteľom i budúcim nájomcom. 

Cena za službu už od 45 EUR mesačne. Konkrétnu cenovú ponuku vám radi pripravíme na mieru, podľa vašich potrieb. 

 

OBSTARÁVANIE  - PRENÁJOM  NEHNUTEĽNOSTI

 • Propagácia Vašej nehnuteľností - nafotenie, inzercia - web, internetové portály, facebook, vlastná databáza
 • Zabezpečenie obhliadok
 • Vyhľadanie a overenie nájomcu
 • Príprava zmluvnej dokumentácie
 • Príprava preberacieho protokolu a opis stavu meračov energií (plyn, elektrina, voda, kúrenie)
 • Odovzdanie nehnuteľnosti nájomcovi

 

MANAŽMENT  NEHNUTEĽNOSTI

 • Kontrola stavu nehnuteľnosti počas doby nájmu
 • Inkaso nájomného na účet
 • Výpočet skutočného preplatku/nedoplatku z ročného zúčtovania (rozdiel medzi nájomcom platenými preddavkami a skutočnými nákladmi)
 • Komunikácia s nájomcom - sme jeho hlavný kontakt, čokoľvek potrebuje, volá nám
 • Komunikácia so správcom bytového domu
 • Držba náhradných kľúčov 
 • Vypracovanie dodatočnej zmluvnej dokumentácie  - dodatky (zmena doby trvania nájmu, zmena ceny, zmena nájomníkov ...)
 • Vyberanie poštových schránok

 

ÚDRŽBA  NEHNUTEĽNOSTI

 • Zabezpečenie upratovania
 • Zabezpečenie potrebných opráv prostredníctvom vybraných dodávateľov - voda, plyn, kúrenie, pravidelný servis kotlov, komínov...
 • Údžba záhrad
 • Výmena zámkov

 

 

 

Vyhľadávanie nehnuteľností
-
- m2