Ponuka pre nové byty

  • Prieskum trhu
  • Poradenstvo pri overení stavu bytu
  • Komunikácia s katastrálnym úradom
  • Podanie majetkového daňového priznania
  • Vybavenie daňového čísla